Zuiniger en schoner rijden zonder wegenbelasting en BPM te betalen!

Op bpmwegenbelastingvrij.nl vindt je occasions die BPM en wegenbelastingvrij zijn!

Wegenbelasting is de belasting die door de overheid wordt geheven op het gebruik van het wegennet. Per 1 april 2010 betalen de bezitters van personenauto's met een zeer lage CO2-uitstoot geen motorrijtuigenbelasting meer en rijden dus wegenbelastingvrij. Deze vrijstelling vervangt het zogenaamde 'kwarttarief', dat vanaf 1 april 2009 gold. Het kwarttarief hield in dat bezitters van personenauto's met een lage CO2-uitstoot minder motorrijtuigenbelasting betalen: zij betalen een kwart van het tarief voor personenauto's met hetzelfde gewicht.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen mag de uitstoot van auto's met een dieselmotor maximaal 95 gram CO2 per kilometer zijn. Voor auto's met een andere motor is de maximale uitstoot 110 gram CO2 per kilometer. Auto's die op bio-ethanol rijden vallen niet onder de vrijstelling omdat ze aanzienlijk meer CO2 uitstoten. Dat zijn dezelfde waardes die voor de vrijstelling van BPM gelden, dus betaal je geen wegenbelasting, dan ook geen BPM.

 

Oude auto's

Voor auto's ouder dan 25 jaar hoeft geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden, zij krijgen automatisch vrijstelling op het moment dat het voertuig ouder dan 25 jaar is. Deze regeling is in 2008 aangepast. Op 1 januari 2012 wordt de vrijstelregeling voor voertuigen van 25 jaar en ouder bevroren. Dit wil zeggen dat alle voertuigen van na 31-12-1986 niet meer in aanmerking komen voor vrijstelling.